Zasada ALARA

Home / Zasada ALARA

Zasada ALARA – As Low As Reasonably Achievable (tak małe dawki jak jest to realnie możliwe)

Stosowanie promieniowania w celach leczniczych stanowi główną przyczynę poprawy zdrowia ludzi. Korzyści z terapii należy jednak rozważyć w kontekście ryzyka narażenia na promieniowanie.

Bezpieczeństwo promieniowania

Zasada ALARA dotyczy bezpieczeństwa promieniowania i mówi o stosowaniu zbędnej ekspozycji na promieniowanie oraz uwalnianiu materiałów radioaktywnych do środowiska w jak najmniejszym stopniu osiągalnym wszelkimi realnie możliwymi metodami.
Zasada ALARA stanowi także wymóg prawny w przypadku wszystkich programów bezpieczeństwa promieniowania.

Opiera się ona na założeniu, że ekspozycja na promieniowanie o dowolnej dawce zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych efektów biologicznych, takich jak mutacje genetyczne i nowotwory.

Trzy główne czynniki zasady ALARA

1. Czas – skrócenie czasu ekspozycji zmniejsza ryzyko związane z promieniowaniem

2. Odległość – dwukrotne zwiększenie odległości powoduje czterokrotne zmniejszenie ekspozycji na promieniowanie;

3. stosowanie osłon – materiały ochronne pochłaniają promieniowanie między źródłem a określoną osobą.

Ampułka z dawką mikrosfer oraz zestaw akcesoriów do jego podawania zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą ALARA w celu zmniejszenia narażenia pracowników ochrony zdrowia i pacjentów na promieniowanie do poziomów „tak niskich, jak jest to realnie możliwe”.

Gotowa do użycia ampułka zawierająca dawkę ogranicza ekspozycję personelu na promieniowanie z dokładnością zgodną ze standardami NIST. Przenoszenie mikrosfer nie wiąże się z żadnym ryzykiem skażenia, ponieważ pojemnikiem jest ampułka do podawania preparatu.

Szybkie i proste podawanie w czasie krótszym niż pięć minut, bez konieczności stosowania fluoroskopii ani kontrastu.